Wanneer gebruik je welk hulpmiddel?

Er zijn verschillende manieren om een communicatiedrempel te overbruggen. Wanneer gebruik je welk hulpmiddel? Dat hangt af van de aard van het gesprek.

Eenvoudig gesprek

Is het gesprek eenvoudig of praktisch? Moet je bijvoorbeeld een afspraak maken, of heb je alleen administratieve vragen? Dan heb je verschillende opties.

Lees meer

Complex gesprek

Is het onderwerp van het gesprek belangrijk, persoonlijk, gevoelig of ingewikkeld? Dan zal je sneller een tussenpersoon moeten inschakelen.

Lees meer

Schriftelijke communicatie

Wil je een uitnodiging opstellen voor een evenement, of een affiche ontwerpen met algemene informatie? Moet er een bepaald document vertaald worden voor de hulpvrager? Schrijf de tekst in Duidelijk Nederlands of schakel een sociaal vertaler in.

Lees meer

Tips

Probeer in samenspraak met de hulpvrager te beslissen hoe jullie communiceren. Leg de verschillende opties voor, en bespreek samen hoe jullie het aanpakken. Als je een tussenpersoon inschakelt, leg dan zeker goed uit wat de bedoeling is. Maak een brochure met belangrijke informatie en laat die in de meest voorkomende talen vertalen.

Neem de informatie over de talenkennis en de manier waarop je communiceert op in het dossier van de hulpvrager, zo kunnen je collega’s later snel te weten komen hoe er meestal met deze persoon gecommuniceerd wordt.

Hoe zet je de tips en adviezen die je op deze website leest om in de praktijk? Welke afspraken zijn realistisch en haalbaar? En hoe maak je daar een beleid van? Het Huis van het Nederlands Brussel helpt je bij het vastleggen van het taalbeleid van jouw organisatie. Contacteer ons voor meer informatie.

Lukt het niet om kwaliteitsvol te communiceren? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met gepaste ondersteuning.

    Let op

    Zet geen minderjarige kinderen in als tolk voor de ouders. Dat legt te veel verantwoordelijkheid op hun schouders.

    Vermijd
    schriftelijke communicatie als de hulpvrager niet kan lezen. Lees meer over laaggeletterdheid.