Schriftelijke communicatie

Er zijn verschillende manieren om een communicatiedrempel te overbruggen. Elk hulpmiddel heeft voor- en nadelen. Welk hulpmiddel je het best kiest, hangt dus af van de situatie. Klik op de verschillende hulpmiddelen voor meer informatie.

Let op

Als je schriftelijk communiceert, moet de hulpvrager kunnen lezen. Meer informatie over laaggeletterdheid.