Taalbeleid

Hoe zet je de tips en adviezen die je op deze website leest om in de praktijk? Welke afspraken zijn realistisch en haalbaar? En hoe maak je daar een beleid van?

Het Huis van het Nederlands Brussel helpt jouw organisatie om een helder en realistisch taalbeleid vast te leggen. 

  • Wij helpen je om een korte, heldere visie op papier te zetten met concrete afspraken en acties. 
  • We helpen je ook met het sensibiliseren en informeren van je medewerkers, bijvoorbeeld met een vorming op maat.

Een taalvisie kan vanuit verschillende doelen vertrekken. Samen met jou bekijken we de noden van je organisatie. We lijsten de vragen op en luisteren naar de positieve en negatieve ervaringen van je medewerkers. 

Indien nodig betrekken we ook de raad van bestuur en je stakeholders. 

Zo werken we samen aan het taalbeleid van je organisatie. 

Wil je graag meer informatie?

Contacteer ons