Interessant boeken en websites

Raadpleeg deze lijst om tools, instrumenten en literatuur te ontdekken die je helpen bij de communicatie met anderstalige hulpvragers.

Al het materiaal hieronder is gratis, tenzij anders aangegeven.

Deze lijst is onderverdeeld in acht thema’s:

  • Algemeen
  • Duidelijke taal
  • Visuele ondersteuning
  • Gezondheid
  • Psychosociaal welzijn
  • Kinderen en gezinnen
  • Cultuursensitieve zorg
  • Nederlandstalige hulp-en zorgverleners in Brussel

Op zoek naar tips over visuele ondersteuning van je uitleg of geschreven tekst?

Raadpleeg de checklist visuele ondersteuning’

Ga na of de hulpvrager kan lezen als je werkt met een tekst. 

Lees meer over laaggeletterdheid.

Is er materiaal dat jou nuttig lijkt om hier op te nemen? Heb je zelf een instrument ontwikkeld?

Laat het ons weten!