Intercultureel bemiddelaar

Een intercultureel bemiddelaar kan je inzetten bij gesprekken of contacteren waarbij je ondervindt dat je meer nodig hebt dan taalondersteuning.

Op zoek naar een intercultureel bemiddelaar in Brussel?

Wat?

 • Een intercultureel bemiddelaar doet meer dan alleen tolken. De bemiddelaar kan ook om sociaal-culturele verschillen duiden, spanningen als gevolg van culturele verschillen helpen oplossen en optreden als pleitbezorger voor de hulpvrager.

Voordelen

 • Een intercultureel bemiddelaar biedt kwaliteit en heeft een duidelijk werkkader.
 • Een bemiddelaar kan meer duiding geven bij de culturele achtergrond van de hulpvrager. 
 • De bemiddelaar kan opkomen voor de belangen van de hulpvrager.
 • Een bemiddelaar moet zich houden aan een strikte deontologie, de inhoud van het gesprek blijft altijd vertrouwelijk.
 • Zowel jij als de hulpvrager kan de moedertaal blijven gebruiken.

Aandachtspunten

 • Het is niet altijd eenvoudig om meteen een bemiddelaar te vinden die de juiste taal (en dialect) spreekt. Het vergt wat organisatorisch werk.
 • Soms is het moeilijk voor hulpvragers om de aanwezigheid van een derde partij te aanvaarden. 
 • Het gesprek duurt gemiddeld de helft langer.
 • Een bemiddelaar inzetten kost geld.
 • Werken met een bemiddelaar kan in het begin wat onwennig zijn. Informeer je over de rol en werkwijze van de bemiddelaar.

Tips

Bespreek de keuze voor een bemiddelaar met de hulpvrager en leg hem* uit wie de bemiddelaar is, wat de taak van de bemiddelaar precies is en dat de bemiddelaar zich houdt aan een deontologische code. Laat de bemiddelaar zichzelf ook altijd voorstellen.

Probeer, als er tijd voor is, om op voorhand de bemiddelaar in te lichten over het onderwerp van de conversatie. Dat is vooral nuttig bij heel zware en emotionele gesprekken. Als de bemiddelaar voor het eerst over de vloer komt, is dat ook een goede gelegenheid om de werking van je organisatie en je eigen werk uit te leggen. Ook na het gesprek is het nuttig om even terug te koppelen. Dan kan je eventueel wat feedback geven over de tolktechniek, elkaar vragen stellen en de bemiddelaar de kans geven even het hart te luchten na een moeilijk gesprek.

Laat de hulpvrager en de bemiddelaar liever niet alleen, bijvoorbeeld in de wachtkamer. Het gebeurt namelijk soms dat de hulpvrager de bemiddelaar vragen stelt die eigenlijk voor de hulpverlener bedoeld zijn.

Denk aan de positionering van de gesprekspartners. De voorkeursopstelling is een driehoek waarbij de bemiddelaar op een neutrale plaats zit en niet geassocieerd wordt met een van beide partijen. Let erop dat de bemiddelaar zowel de hulpvrager als de hulpverlener kan aankijken.

Hou rekening met de onderlinge relatie tussen de bemiddelaar en de hulpvrager, want die kan soms voor spanningen zorgen. Tsjetsjenen kunnen bijvoorbeeld wantrouwig zijn tegenover Russen, en sommige vrouwen willen bij de gynaecoloog liever geen mannelijke bemiddelaar.

Aarzel niet om de bemiddelaar aan te spreken als je het gevoel hebt dat er te veel betrokkenheid is, of als je vermoedt dat niet alles vertaald wordt. Je kan ook terugkoppelen naar de dienst voor wie de bemiddelaar werkt.

  *De mannelijke vorm (hij, zijn …) is genderneutraal bedoeld.