Beëdigd tolk of vertaler

Een beëdigd tolk of vertaler is bij wet gerechtigd om documenten te vertalen waarvoor een beëdiging vereist is, zoals documenten met een officiële of juridische status.