Vertaalapps

Er bestaan verschillende online vertaalapplicaties die tekst en gesproken taal vertalen. Die kan je gebruiken om een eenvoudige en praktische boodschap te ondersteunen.

Wat?

 • Een applicatie op je computer of smartphone die je helpt om een eenvoudige boodschap te vertalen.

Voordelen

 • Handig voor eenvoudige communicatie, enkele woorden of simpele zinnen, zeker wanneer je al bepaalde noties van de taal in kwestie hebt.
 • De app is meteen bruikbaar.

Aandachtspunten

 • Er is een risico op valse vlotheid: een tekst kan juist ogen, maar toch fout zijn. 
 • Niet alle talen of dialecten zijn beschikbaar.
 • Omdat de foutenmarge zo groot is, gebruik je vertaalapps best enkel als ondersteuning en aanvulling van je boodschap. 

Tips

Het is handig als je een beetje kennis hebt van de taal van de hulpvrager. Zo kan je inschatten of de vertaling juist is of niet.

Gebruik Engels als bron of doeltaal in plaats van Nederlands, dan heb je minder kans op fouten.

Zet de audio aan als de hulpvrager niet kan lezen.

Laat de hulpvrager ook gebruikmaken van de app, zet het computerscherm zo dat jullie er allebei naar kunnen kijken en om de beurt kunnen typen.

Laat voldoende ruimte aan de hulpvrager om zelf vragen te stellen.

Raadpleeg het rapport Digitaal wijzer communiceren met anderstaligen in de zorg’ voor meer tips over het gebruik van digitale tools.

  Vertaalapps (algemeen)

  • Voice Translator
  • De tolk-vertaler
  • Vertalen stem
  • Taal vertaler
  • Vertaler Pro

  Andere tools