Meertalige collega

Soms spreekt je collega de moedertaal van de hulpvrager, of kunnen ze in een andere gemeenschappelijke taal communiceren. In dat geval kan je je collega laten helpen. Dat doe je het best enkel voor eenvoudige gesprekken. Een taal kennen is namelijk niet hetzelfde als kunnen tolken. Er kunnen dus belangrijke nuances verloren gaan.

Wat?

  • Een collega binnen je organisatie die de moedertaal van de hulpvrager spreekt en begrijpt en je kan helpen met het gesprek.

Voordelen

  • Het vergt weinig logistieke organisatie en een collega is vaak snel beschikbaar.

Aandachtspunten

  • Het is mogelijk dat je het niveau van de collega of de hulpvrager overschat, of dat je collega bepaalde vakterminologie niet kent. Bovendien is een taal kunnen spreken niet hetzelfde als kunnen tolken. Het inzetten van een collega kan dus contraproductief zijn omdat het verwarring creëert.
  • Maak duidelijke afspraken in je organisatie over het inzetten van collega’s als tolk. Sommige hulpverleners die een bepaalde taal spreken worden overbevraagd en soms onterecht beschouwd als een vertegenwoordiger van een hele gemeenschap.

Tips

Beperk de informatie tot de essentie.

Breng de talenkennis van je collega’s in kaart, noteer ook hoe goed iemand een bepaalde taal kent en hou de lijst up-to-date. Je kan ook samen terminologielijsten maken van veelgebruikte woorden of zinnen.

Ga zeker na of de collega weet dat de informatie die in het gesprek gedeeld wordt, vertrouwelijk is.