Duidelijk Nederlands

Als de hulpvrager al wat Nederlands spreekt, kan je in Duidelijk Nederlands communiceren. Als de hulpvrager een heel beperkte kennis van het Nederlands heeft, doe je dat best alleen bij eenvoudige of praktische gesprekken, als je bijvoorbeeld een afspraak wil maken.

Wat?

  • Je communiceert in Duidelijk Nederlands als je duidelijk spreekt en schrijft en je je taalgebruik aanpast aan het taalniveau van je publiek. 
  • Raadpleeg de checklist Duidelijk Nederlands spreken voor meer tips.

Voordelen

  • De hulpvrager krijgt een kans om Nederlands te oefenen.
  • Er is geen tussenpersoon nodig, daardoor kan je sneller een vertrouwensband opbouwen.

Aandachtspunten

  • Als je het taalniveau te hoog inschat, kan dat tot verwarring of frustratie leiden. Controleer dus zeker het taalniveau van de hulpvrager en beslis samen of je het gesprek in het Nederlands (of een combinatie van Nederlands en een andere taal) kan voeren.

Tips

Duidelijk Nederlands spreken is niet enkel voor anderstaligen interessant. Ook Nederlandstaligen waarderen toegankelijke en duidelijke communicatie.

Herhaling is niet erg! Het helpt de hulpvrager om te begrijpen wat je zegt.

Beperk de informatie tot de essentie.

Gebruik bij het gesprek ook visuele ondersteuning.

Je kan de tips ook toepassen wanneer je in een andere gemeenschappelijke taal communiceert.

    *De mannelijke vorm (hij, zijn …) is genderneutraal bedoeld.