Andere gemeenschappelijke taal

Als jij en de hulpvrager een gemeenschappelijke taal spreken, kan je in die taal communiceren. Controleer wel eerst of jouw kennis en die van de hulpvrager goed genoeg zijn om het gesprek te voeren. Lees meer informatie over hoe je het taalniveau kan inschatten.

Wat?

  • Een taal die zowel jij als de hulpvrager voldoende begrijpt en spreekt. In de praktijk is dit vaak Engels of Frans.

Voordelen

  • Er is geen tussenpersoon nodig, daardoor kan je sneller een vertrouwensband opbouwen.
  • Je kan eventueel afwisselen met Nederlands en zo een kans bieden om wat Nederlands te oefenen.

Aandachtspunten

  • Als je het taalniveau te hoog inschat, kan dat tot verwarring of frustratie leiden. Controleer dus zeker het taalniveau bij jezelf en de hulpvrager en beslis (samen) of je het gesprek in de andere taal kan voeren.
  • Sommige termen zijn moeilijk om te vertalen, denk aan woorden zoals inburgering’, budgetbeheer’ en CLB’. Als je weet dat je in een andere taal zal communiceren, zoek dan bepaalde basistermen of vakjargon voor het gesprek op.

Tips

Herhaling is niet erg! Het helpt de hulpvrager om te begrijpen wat je zegt.

Beperk de informatie tot de essentie.

Gebruik bij het gesprek ook visuele ondersteuning.