Ken jij deze collega’s? Lees hier hun taalverhaal

  • Waarom wil je ambassadeur zijn?

Ik vind het belangrijk dat mensen hun eigen taal kunnen spreken en zich daar goed bij voelen. Voor mij is dat dus Nederlands. Ik vind het ook belangrijk dat mensen een taal durven spreken. Ik heb me ook over een barrière moeten zetten om Frans te spreken. Ik denk dat dat voor de meeste mensen het moeilijkste is. 

  • Help je soms collega’s met hun Nederlands?

Als we vergaderen, spreekt iedereen zijn eigen taal, op die manier helpen we elkaar. Ik help ook collega’s die een examen bij Selor willen afleggen. Ik ben bijvoorbeeld een keer gaan lunchen met een collega die haar examen wou doen, en dan hebben we een hele middagpauze Nederlands gesproken. 

  • Jij spreekt dus ook Nederlands tijdens de vergaderingen?

Sinds augustus zit onze dienst samen met de dienst Franstalige cultuur, en het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen taal spreekt tijdens de vergaderingen. We moeten er dan wel op letten dat het niet te snel gaat, anders kan niet iedereen volgen. Als er echt iets uitgelegd moet worden, schakelen we wel toch over naar de andere taal, omdat het duidelijker is.

  • Heb je zelf al iets over het Nederlands geleerd door vragen van je Franstalige collega’s?

Een tweetalige collega heeft ooit eens gezegd dat Nederlandstaligen veel directer communiceren. Blijkbaar kan dat soms nogal hard overkomen, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo (lacht)!

  • Naam: Lore
  • Departement: Onderwijs, Cultuur en Sport
  • Functie: Brede School coördinator 
  • Woonplaats: Laken
  • Moedertaal: Nederlands
  • Kennis Frans: zeer goed
Elsenen Lore