Ken jij deze collega’s? Lees hier hun taalverhaal

 • Schrijf je vaak in het Nederlands?

Ja, mails. Dagelijks. Rapporten niet zoveel.

Ik heb een heel goede vriend. Dit is DeeplJ. Ik vind het echt een goede vertaalwebsite. Ik heb deze tip van mijn Nederlandstalige collega´s gekregen. Ze gebruiken het voor het Frans en ik voor het Nederlands. 

 • Gebruik je het Nederlands in je werk?

Ja, dagelijks. Er zijn 3 Nederlandstalige collega´s bij ons en ze werken enkel in het Nederlands. Voor de rest is het een mengeling van het Frans en het Nederlands. 

 • Hoe switchen jullie tussen die twee talen?

Ik probeer Nederlands te praten tegen Nederlandstalige collega´s. Als een Nederlandstalige collega beter Frans spreekt dan ik Nederlands spreek, dan kiezen we voor het Frans. 

 • Is het wegens de vlotheid of het pragmatisme?

Ja, het pragmatisme meer voor mij dan voor hen, maar ja.

 • Gebruik je Nederlands buiten je werk?

Mijn kinderen gaan naar het Nederlandstalig onderwijs dus tijdens de oudercontacten spreek ik Nederlands. Mijn oudste zit in de 5e jaar secundair. Ik heb dus een aantal jaren de schoolloopbaan van mijn kinderen in het Nederlands gevolgd.

 • Kan je fysica of wiskunde in het Nederlands aan uw kinderen uitleggen?

(Lacht). Ja, de termen van wiskunde of natuurwetenschappen moest ik zelf leren. Ze zijn zo anders. Maar nu moet ik mijn kinderen niet meer zoveel ondersteunen. Ze kunnen hun plan trekken.

 • Wat is je lievelingswoord in het Nederlands?

´Sowieso´. Je kan daarmee een beetje van alles zeggen en het overal in een zin gebruiken.

 • Waarom wil je ambassadeur zijn?

De taal van iemand anders spreken is voor mij een teken van respect. Zeker als diensthoofd vind ik het heel belangrijk. Ik zie dat het Nederlands steeds minder plaats heeft in onze gemeente. Ik wil mensen daarom sensibiliseren. Het is belangrijk in Brussel. 

 • Naam: Fabienne
 • Departement: Opvoeding en Vrije Tijd
 • Functie: Verantwoordelijke dienst Vrije Tijd
 • Woonplaats: Ganshoren
 • Moedertaal: Frans
 • Kennis Nederlands: zeer goed
Demaury Fabienne